Algemeen

Bevrijding

Het idee dat wie de waarheid kent, bevrijd zal worden, is al zo oud als de bijbel. Het is een gedachte die we vaak terugzien in onze omgang met het verleden. Het valt vooral op als het om verwerking gaat van pijnlijke collectieve geschiedenissen. Het uitgangspunt is dat we eerst de feiten onder ogen moeten zien, om vervolgens tot acceptatie en verzoening te kunnen komen. Maar werkt dat echt zo?

Lees verder »

Het Verzetsmuseum en ons ongemak

Het verzetsmuseum heeft het woord ‘verzetsheld’ niet geschrapt: het museum heeft het nooit gebruikt. Misverstanden worden in een tijd van dagelijkse ophef op sociale media snel waarheden. Naast verontwaardiging over wat zogenaamd niet gezegd kan

Lees verder »

Een beter ik

Gerard Fieret was als kunstenaar op zoek naar zichzelf en zijn medium. Hij probeerde verschillende kunstvormen uit: tekeningen, poëzie. Maar door zijn ontdekking van de fotografie stopte Fieret daar allemaal mee.

Lees verder »

Onze daders

Zo’n 33 propagandafilms van de NSB zijn online beschikbaar gesteld voor onderzoek. Ik ging naar het Instituut voor Beeld en Geluid voor een bijeenkomst. Experts gaven toelichting op de keuze om deze films vrij te geven. Een

Lees verder »

Het kwaad is altijd de ander

Dit is een verkorte versie van de lezing die ik heb gehouden op 26 april 2018 tijdens het congres van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG) dat als thema had: Denkend aan Nederland…. Erfgoed, canon en nationale identiteit in politiek, onderwijs en media.

Lees verder »

Verkiezingstijd

Twee jaar na het grote succes van de NSB bij de Statenverkiezingen mogen de kiezers opnieuw naar de stembus. Ditmaal voor de Tweede Kamer. Alle partijen vrezen nu voor een grote zetelwinst voor de fascistische

Lees verder »

Herdenken

“Kom mama, naar de stoelen!”, roept mijn dochter. Ze rent voor me uit, over het Rabbijn Maarssenplein in het centrum van Den Haag. In wat vroeger de Joodse buurt was. We komen hier vaak. In

Lees verder »